Horvat, Nina. 2021. „Znanstvena in Strokovna Konferenca Razvoj in Raba učnih E-Okolij Za slovenščino Ter Okrogla Miza Novi Izzivi Pri Jezikovnem Pouku slovenščine“. Slavia Centralis 14 (1), 312–315. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.312–315.2021.