Koletnik M. Narečno besedje iz pomenskega polja sadovnjak v Murkovem drsteljskem govoru. Slavia Centralis, v. 13, n. 2, p. 64–82, 7 nov. 2020.