Vogel J. Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika. Slavia Centralis, v. 11, n. 2, p. 74–92, 3 nov. 2020.