Močivnik Č. Jožica Čeh Steger: Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923. Slavia Centralis, v. 7, n. 1, p. 107–109, 24 okt. 2020.