Woźniak K. Wrzuceni w dolinę – wrzuceni w ciało. O uwikłaniach w egzystencję (Czesław Miłosz "Dolina Issy"). Slavia Centralis, v. 13, n. 1, p. 193–201, 17 okt. 2020.