Ulčnik N. Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne. Slavia Centralis, v. 3, n. 2, p. 125–137, 14 okt. 2020.