Bokal L. Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji. Slavia Centralis, v. 3, n. 2, p. 109–124, 14 okt. 2020.