Karničar L. Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem – dokaz živosti graške slavistike. Slavia Centralis, v. 3, n. 2, p. 80–86, 14 okt. 2020.