Blažeka Đuro. Temeljna načela i postupci u pretvaranju sirove dijalektološke građe u znanstveni rječnik. Slavia Centralis, v. 3, n. 2, p. 54–73, 14 okt. 2020.