Gala S.; Ostromęcka - Frączak B. Mesto besedotvorja v raziskavah poljskih govorov in narečij. Slavia Centralis, v. 3, n. 2, p. 5–16, 13 okt. 2020.