Stramljič Breznik I. Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P. Slavia Centralis, v. 2, n. 2, p. 63–74, 11 okt. 2020.