Čeh Steger J. Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke proze in njene slogovne prvine. Slavia Centralis, v. 2, n. 1, p. 129–143, 9 okt. 2020.