Švajncer M. Martina POTISK, 2022: Medkulturnost in sodobni slovenski roman. Slavia Centralis, v. 16, n. 1, p. 200–204, 1 jun. 2023.