Zver N. Novi pogledi na Adama Bohoriča. Ur. Marko Jesenšek. Slavia Centralis, v. 16, n. 1, p. 175–179, 1 jun. 2023.