Pavlič M.; Stepanov A.; Stateva P. Raba dvojine glede na stavčno funkcijo samostalnika in ohranjenost dvojinskih oblik v šestih slovenskih narečjih. Slavia Centralis, v. 16, n. 1, p. 17–34, 31 maj 2023.