Jakoša S.; Glavač D.; Stramljič Breznik I. Terminotvorne značilnosti samostalniške besedne zveze s terminom celica v naravoslovju. Slavia Centralis, v. 15, n. 1, p. 7–25, 14 apr. 2022.