Gawlak M. O liczbie podwójnej w wybranych polskich tłumaczeniach słoweńskiej prozy. Slavia Centralis, v. 14, n. 2, p. 248–257, 18 okt. 2021.