Pintarič M. »Zaprto« ali »odprto« pojmovanje zgodovine pri Joachimu Du Bellayju?. Slavia Centralis, v. 14, n. 2, p. 232–247, 18 okt. 2021.