Chłopek D. Angielskie czasowniki statyczne ‘hope’ i ‘love’ i aspekt ciągły: w przykładach z COCA . Slavia Centralis, v. 14, n. 2, p. 202–215, 18 okt. 2021.