Orožen M. Zgodovinski razvoj futuralno-modalnega sistema v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja. Slavia Centralis, v. 14, n. 2, p. 67–122, 16 okt. 2021.