Karničar L. Neumorno ustvarjanje in spoznavanje Stvarnika. Slavia Centralis, v. 14, n. 2, p. 56–66, 16 okt. 2021.