Jesenšek M. Iz življenja in dela Martine Orožen. Slavia Centralis, v. 14, n. 2, p. 11–50, 16 okt. 2021.