Rusek Z. O nazwach koszuli w językach słowiańskich. Slavia Centralis, v. 14, n. 1, p. 93–110, 12 sep. 2021.