Koletnik M. (2020). Narečno besedje iz pomenskega polja sadovnjak v Murkovem drsteljskem govoru. Slavia Centralis, 13(2), 64–82. https://doi.org/10.18690/scn.13.2.64–82.2020