Orožen M. (2020). Zinka Zorko (24. februar 1936–22. marec 2019). Slavia Centralis, 12(2), 119–120. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/957