Vogel J. (2020). Zavest dijakov o jezikovni zvrstnosti in vlogah knjižnega jezika. Slavia Centralis, 11(2), 74–92. https://doi.org/10.18690/scn.11.2.74–92.2018