Janiec-Nyitrai A. (2020). RÓBERT KISS SZEMÁN: SLOVANSKÝ GOETHE V PEŠTI. JÁN KOLLÁR A NÁRODNÍ EMBLEMATISMUS STŘEDOEVROPSKÝCH SLOVANŮ (A Slavonic Goethe in Hungary. Ján Kollár and National Emblematism of Central European Slavs). Slavia Centralis, 8(2), 94–96. https://doi.org/10.18690/scn.8.2.94–96.2015