Ulčnik N. (2020). Slovarsko gradivo Ftičarjevega romana Za nápršnjek vedríne. Slavia Centralis, 3(2), 125–137. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.125–137.2010