Bokal L. (2020). Izrazi za sneg in smuči v slovenski smučarski terminologiji. Slavia Centralis, 3(2), 109–124. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.109–124.2010