Karničar L. (2020). Tezaver slovenskega ljudskega jezika na Koroškem – dokaz živosti graške slavistike. Slavia Centralis, 3(2), 80–86. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.80–86.2010