Blažeka Đuro. (2020). Temeljna načela i postupci u pretvaranju sirove dijalektološke građe u znanstveni rječnik. Slavia Centralis, 3(2), 54–73. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.54–73.2010