Gala S., & Ostromęcka - Frączak B. (2020). Mesto besedotvorja v raziskavah poljskih govorov in narečij. Slavia Centralis, 3(2), 5–16. https://doi.org/10.18690/scn.3.2.5–16.2010