Stramljič Breznik I. (2020). Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P. Slavia Centralis, 2(2), 63–74. https://doi.org/10.18690/scn.2.2.63–74.2009