Čeh Steger J. (2020). Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke proze in njene slogovne prvine. Slavia Centralis, 2(1), 129–143. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/608