Stramljič Breznik I. (2020). Besedotvorje predmetnopomenskih besed v Bohoričevi slovnici Zimske urice proste. Slavia Centralis, 1(2), 67–76. https://doi.org/10.18690/scn.1.2.67–76.2008