Zver N. (2023). Novi pogledi na Adama Bohoriča. Ur. Marko Jesenšek. Slavia Centralis, 16(1), 175–179. https://doi.org/10.18690/scn.16.1.175–179.2023