Pavlič M., Stepanov A., & Stateva P. (2023). Raba dvojine glede na stavčno funkcijo samostalnika in ohranjenost dvojinskih oblik v šestih slovenskih narečjih. Slavia Centralis, 16(1), 17–34. https://doi.org/10.18690/scn.16.1.17–34.2023