Ulčnik N., & Nikolovski G. (2022). Slovenščina na prvi pogled – poletna šola na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Slavia Centralis, 15(2), 207–208. https://doi.org/10.18690/scn.15.2.207–208.2022