Gawlak M. (2021). O liczbie podwójnej w wybranych polskich tłumaczeniach słoweńskiej prozy. Slavia Centralis, 14(2), 248–257. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.248–257.2021