Pintarič M. (2021). »Zaprto« ali »odprto« pojmovanje zgodovine pri Joachimu Du Bellayju?. Slavia Centralis, 14(2), 232–247. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.232–247.2021