Chłopek D. (2021). Angielskie czasowniki statyczne ‘hope’ i ‘love’ i aspekt ciągły: w przykładach z COCA . Slavia Centralis, 14(2), 202–215. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.202–215.2021