Kida I. (2021). Wybrane uniwersalne procesy prowadzące do zmian w językach świata. Slavia Centralis, 14(2), 195–201. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.195–201.2021