Orel I. (2021). Jezikovne spremembe besedila Mesec božje ljubezni iz Nebeškega cilja (1684) Matije Kastelca v ponovni izdaji iz druge polovice 18. stoletja (1768). Slavia Centralis, 14(2), 147–176. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.147–176.2021