Orožen M. (2021). Zgodovinski razvoj futuralno-modalnega sistema v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja. Slavia Centralis, 14(2), 67–122. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.67–122.2021