Orožen M. (2021). Zgodovinski razvoj futuralno-modalnega sistema v knjižni slovenščini od 16. do 19. stoletja. Slavia Centralis, 14(2), 67–122. Pridobljeno od https://journals.um.si/index.php/slaviacentralis/article/view/1341