Jesenšek M. (2021). Iz življenja in dela Martine Orožen. Slavia Centralis, 14(2), 11–50. https://doi.org/10.18690/scn.14.2.11–50.2021