Horvat N. (2021). Znanstvena in strokovna konferenca Razvoj in raba učnih e-okolij za slovenščino ter okrogla miza Novi izzivi pri jezikovnem pouku slovenščine. Slavia Centralis, 14(1), 312–315. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.312–315.2021