Rusek Z. (2021). O nazwach koszuli w językach słowiańskich. Slavia Centralis, 14(1), 93–110. https://doi.org/10.18690/scn.14.1.93–110.2021