(1)
Pavlič M. Uresničevanje dvojezičnega izobraževanja Gluhih Otrok V Slovenskem šolskem Sistemu. SCN 2020, 11, 251–262.