(1)
Vogel J. Zavest Dijakov O Jezikovni Zvrstnosti in Vlogah knjižnega Jezika. SCN 2020, 11, 74–92.