(1)
Zemljak Jontes M.; Ulčnik N. POROČILO Z MEDNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCE MANJŠALNICE V SLOVANSKIH JEZIKIH: OBLIKA IN VLOGA. SCN 2020, 8, 126–129.